کلیدواژه‌ها = کاهش نامتجانس تراوایی
ذرات ویسکوالاستیک از پیش‌ساخته هیدروژل Co[AM-AMPS]/PEI با تورم هوشمند و استحکام ساختاری بالا

دوره 3، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-9

فرزین سقندلی؛ مهسا باغبان صالحی؛ وحید تقی خانی