تماس با ما

روند داوری و چاپ مقالات از طریق سایت انجام می گیرد لطفا تماس تلفنی از ساعت 9-14 انجام پذیرد. همچنین در ساعات دیگر پاسخگویی از طریق ایمیل انجام خواهد گرفت.

آدرس : کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- شهرک علم و فناوری پژوهش- بلوار دانش - خیابان شهید اردستانی - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
کدپستی : 1496813151 و تلفن : 40-44787720 داخلی 1259 و 1051


CAPTCHA Image