چشم‌انداز روش‌های کنترل آلاینده‌های دودکش نیروگاه‌های سوخت فسیلی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

Dadman Blvd

چکیده

آلودگی هوا مهمترین آسیب ناشی از تولید برق با استفاده از سوخت‌های فسیلی است. با آنکه تمرکز بسیاری از متخصصان بر روی انتشار دی اکسید کربن از دودکش نیروگاه‌های حرارتی می‌باشد، اما این گاز تنها یکی از محصولات جانبی احتراق سوخت‌های فسیلی است. ایران به منظور تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی خود از گازطبیعی، گازوئیل و مازوت بهره می‌برد. گسترش استفاده از گاز طبیعی و قرار گرفتن نیروگاه‌های حرارتی مصرف‌کننده سوخت مایع در مکان‌هایی با جمعیت کم، از جمله عواملی است که فشارهای اجتماعی در راستای کاهش آلاینده‌ها همچون SOx و NOx در ایران را کاهش می‌دهد. اما با توجه به رشد جمعیت، گسترش شهرها و هزینه‌های اجتماعی به خصوص در نقاط با جمعیت بالا که در اطراف نیروگاه‌ها زندگی می‌کنند، نیاز به کنترل و کاهش این آلاینده‌ها شدیدا احساس می‌شود. این مقاله به مرور مختصر راهکارهای کاهش و کنترل آلاینده‌های دودکش در نیروگاه‌های سوخت فسیلی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها