افزایش عملکرد فیلم بسته بندی با استفاده از روش بسته بندی فعال حاوی ماده طبیعی گیاهی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی پس از برداشت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

آلودگی‌های میکروبی یکی از علت‌های اصلی ضایعات پس از برداشت تولیدات کشاورزی است. روش‌های مختلفی ازجمله استفاده از قارچ‌کش‌‌ها برای مهار آلودگی‌های میکروبی وجود دارد، اما روش استفاده از قارچ‌کش‌‌ها، علاوه بر ایجاد مقاومت در عوامل بیماری‌زا باعث آلودگی‌های غذایی و زیست‌محیطی می‌شود، طوری که اکنون مقررات سختگیرانه‌ای برای باقیمانده میزان سموم در قسمت خوراکی محصولات تازه اعمال می‌شود. از طرف دیگر، مصرف‌کنندگان، محصولات ارگانیک بدون هیچ‌گونه آلودگی میکروبی را ترجیح می‌دهند. این دلایل، ضرورت جستجوی جایگزینی قارچ‌کش-های طبیعی به‌جای قارچ‌کش‌های مصنوعی را در صنعت بسته‌بندی ایجاب می‌کند. بسته‌بندی فعال، از طریق آزادسازی و انتشار مواد ضد میکروبی در سطح میوه‌ها و سبزی‌ها، باعث حفظ ویژگی‌های حسی از جمله شادابی و درخشندگی تولیدات کشاورزی، افزایش عمر انباری و حفظ سلامت آن‌ها و در نتیجه کاهش ضایعات پس از برداشت می‌شود. استفاده از ترکیبات طبیعی مانند کارواکرول با خواص ضدقارچی در شبکه فیلم بسته‌بندی به‌عنوان یکی از راهکارهای مهار آلودگی‌های میکروبی مطرح است که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. مشاهدات نشان داد که محیط‌کشت حاوی فیلم بسته‌بندی بدون کارواکرال بیشترین و محیط‌کشت حاوی فیلم دارای 2 درصد کارواکرول کمترین قطر میسیلیوم را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها