مبانی و اصول دوازده‌گانه شیمی سبز

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

شیمی سبز برای بهبود اقتصاد، تولید مواد شیمیایی و افزایش حفاظت از محیط‌زیست مورد نیاز است. مفهوم شیمی سبز یک تکنولوژی جذاب برای شیمیدان‌ها، محققان و صنعتگران، برای تحقیق بر روی کاربردهای نوآورانه شیمی است. شیمی سبز به عنوان کاهش آسیب محیطی همراه با تولید مواد و به حداقل رساندن و دفع صحیح پسماندهای تولید شده در طول فرآیندهای شیمیایی مختلف مشخص می‌شود.
شیمی سبز عموما براساس دوازده اصل بیان می‌شود. این اصول شامل دستورالعمل‌هایی برای تولید محصولات شیمیایی جدید، ترکیب جدید و فرایندهای جدید است که در این مقاله به شرح مختصر انها پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها