نانوذرات معدنی: تخمیر در تاریکی و افزایش تولید بیوهیدروژن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان

3 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

تخمیر یک نوآوری مهم برای بشر است. از فرایند تخمیر تحت شرایط طبیعی، مانند شرایط نور و تاریکی برای تبدیل مواد اولیه آلی به محصولات مفید استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین نیازهای دنیای صنعتیِ امروز، سوخت‌ زیستی در شکل تمیز و خالص آن است. بیوهیدروژن کارآمدترین و پاک‌ترین شکل انرژی می‌باشد که با استفاده از تخمیر در تاریکی از مواد اولیه آلی تولید می‌شود. بازده بیوهیدروژن تولید شده از طریق تخمیر در تاریکی کم است. افزایش تولید بیوهیدروژن از طریق استفاده از مکمل‌های نانوذره در محیط،‌ به عنوان یک رویکرد امیدوارکننده شناخته شده است. نانوذرات معدنی طی فرایند تخمیر در تاریکی تولید بیوهیدروژن را افزایش می‌دهند. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوذرات در کارآیی آن‌ها در تخمیر در تاریکی نقش دارد. نانوذرات معدنی، نانومواد فلزی هستند که با استفاده از روش‌های شیمیایی و فیزیکی سنتز می‌شوند. مطالعه حاضر به بررسی پتانسیل استفاده از نانوذرات معدنی در فرایند تخمیر در تاریکی و افزایش بازده تولید بیوهیدروژن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها