کامپوزیت های سبز فلزدار

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

تبریز-بلوار 29 بهمن-دانشگاه تبریز-دانشکده شیمی

چکیده

کامپوزیت های سبز یا کامپوزیت های الیاف طبیعی، زیست کامپوزیت های تهیه شده از منابع تجدیدپذیر هستند. این دسته از کامپوزیت ها به دلیل زیست تخریب پذیر بودن، قابلیت بازیافت و دسترسی فراوان، به عنوان جایگزین کامپوزیت های متداول که از نفت و ترکیبات آن تهیه می شوند، در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و در صنایع مختلف مانند قطعات بدنه هواپیما، خودرو، داروسازی و ساختمان، کاربرد گسترده پیدا کرده اند.از طرف دیگر بخش عمده کاتالیست ها در صنایع مختلف را فلزات تشکیل می دهند، از اینرو تهیه کامپوزیت های سبز که حاوی فلز باشند، می تواند راهکاری جدید جهت حذف برخی کاتالیست های فلزیِ آلایندة محیط زیست باشد.

کلیدواژه‌ها