سنتز و مطالعه ترکیبی جدید از نانوذرات فریت روی با پوشش کلروفیل و کاربرد آنها به عنوان فوتوکاتالیست در تصفیه آب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

در این مطالعه، نانوذرات فریت‌روی (ZnFe2O4) به سادگی با استفاده از واکنش احتراق مایکروویو سنتز و توسط کلروفیل استخراج شده از برگ گیاه اسفناج پوشش داده شدند تا خاصیت فوتوکاتالیستی آن‌ها تقویت شود. تکنیک‌های شناسایی از قبیل XRD و FE-SEM به‌کار رفته برای آنالیز ساختار نانو فریت‌های سنتزی، اندازه متوسط ذرات را در حدود 50 تا 200 نانومتر نشان داد. تکنیکEDX ثابت کرد که شکاف انرژی نانوکاتالیست پس از پوشش‌دهی با کلروفیل، کاهش یافته و در نتیجه، منجر به افزایش خواص فوتوکاتالیستی نانو فریت‌روی شده است. مطالعات تخریب فوتوکاتالیستی از طریق تکنیک فرابنفش برای اندازه‌گیری میزان حذف متیلن بلو از نمونه‌های آبی انجام شد. نتایج مؤید آن بود که فعالیت فوتوکاتالیستی نانوفریت برای تخریب آلاینده به میزان قابل‌توجهی پس از پوشش‌دهی با کلروفیل افزایش پیدا کرد. در آخر، نانو کاتالیست‌های فریت‌روی به راحتی توسط یک آهنربا جدا شدند، چندین بار مورد استفاده مجدد قرار گرفتند و مشخص شد که پس از هر سیکل تخریب متیلن بلو، کاهش چندانی در فعالیت آن‌ها ایجاد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها