سنتز مشتقات -4Hپیران در حلال‌های اتکتیک طبیعی در مجاورت کاتالیزورهای نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه‌ی اکسید آهن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

2 گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات مواد اولیه دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کاربرد مایعات یونی در سال‌های اخیر در واکنش‌های سنتز چندجزیی هتروسیکل‌های آلی توجه زیادی را به‌ خود معطوف داشته‌است. خصوصیاتی مانند پایداری حرارتی و شیمیایی، اشتعال‌ناپذیری، حلالیت بالا برای مواد آلی و معدنی و فشار بخار جزیی، این مایعات را در زمره‌ی حلال‌های سازگار با محیط‌زیست با کارایی بالا قرار داده‌است. حلال‌های اتکتیک که شامل مخلوط اتکتیک از یک نمک آمونیوم و یک ترکیب دهنده‌ی پیوند هیدروژنی مثل اسید، آمین، اوره و... هستند، گزیده‌ای از مایعات یونی می‌باشند که توسط آبوت و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت و گسترش یافت. همچنین با به‌کارگیری اوره و کولین‌کلراید در حلال اتکتیک که ترکیباتی زیست‌سازگار و سبز می‌باشند، در نهایت مخلوط اتکتیکی سبز، کم‌هزینه، تجزیه‌پذیر و قابل‌دسترس با کارایی بالا ارائه خواهدشد. همواره شیمی سبز در جهت جلوگیری از آلودگی زیست محیطی تلاش می‌کند تا فرآیندها و محصولات جدید را در راستای کاهش یا حذف آسیب بر محیط زیست گسترش دهد.
حلال‌های مخلوط اتکتیک و مایعات یونی از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی به یکدیگر بسیار شباهت دارند اما مطالعات بیولوژیکی اخیر نشان داده که مایعات یونی بعضا مشکلات زیست‌محیطی ایجاد کنند به همین علت حلال‌های مخلوط اتکتیک به‌عنوان نسل جدید مایعات یونی که نسبت به مایعات یونی قبلی با محیط زیست سازگارتر می‌باشند، در سال‌های اخیر پیشنهاد شده‌اند تا در پیشرفت واکنش‌هایی کاربردی و بنیادین موثر باشند.

کلیدواژه‌ها