مروری بر استفاده از گلیسرول: پتاسیم‌کربنات بعنوان حلال اتکتیک مناسب در سنتز ترکیبات آلی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر، پژوهشگاه استاندارد، ایران

2 دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

یکی از راه‌های سبز سنتز ترکیبات آلی استفاده از حلال‌های اتکتیک می‌باشد. حلال‌های اتکتیک در واکنش‌های شیمیایی علاوه بر نقش حلال، نقش کاتالیزوری نیز دارند و می‌توانند بعنوان اسید و باز لوویس و لوری برونشتد وارد شوند. سیستم گلیسرول: پتاسیم کربنات، یکی از سیستم‌ها اتکتیکی قوی می‌باشد که بسیار ویسکوز بوده و توانایی انتقال انرژی قوی در واکنش‌ها را دارا می‌باشد. از این سیستم می‌توان در واکنش‌های مهم شیمی آلی نظیر واکنش ویلگرود- کیندلر که منجر به سنتز تیوآمیدها می-شود و همچنین سنتز ترکیبات هتروسیکلی نظیر تری‌آزول‌ها، دی‌تین‌ها، ایزوکسازول‌ها و پیرازول‌ها استفاده نمود. در این مطالعه مروری به بررسی واکنش‌هایی که در آن‌ها از سیستم اتکتیکی گلیسرول: پتاسیم کربنات استفاده شده است می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها