تخریب آلاینده های زیست محیطی و تولید سوخت هیدروژن با استفاده از مواد نیم رسانای نانوکامپوزیتی کارامد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

شیمی فیزیک-دانشکده شیمی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده

تولید پایدار سوخت هیدروژن و تخریب آلاینده‌های زیست‌محیطی با استفاده از منابع پاک و تجدید‌پذیر انرژی جزو اهداف مهم پژوهشگران محیط زیست در جوامع پیشرفته است. برای این منظور سنتز انرژی‌مواد نیم‌رسانا و انجام فرایندهای فوتوردکسی نقش کلیدی داشته و با استفاده از آن می‌توان مواد خطرناک را حذف و سوخت پاک هیدروژنی تولید نمود. در این پروژه، ترکیب نانوساختار CoMn2O4 سنتز و برای تولید نوری هیدروژن از طریق شکافت محلول قلیایی H2S و تخریب نورکاتالیزوری آلاینده‌ی رنگ متیلن بلو مورد استفاده قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد فوتوکاتالیست سنتزی، نیم‌رسانای نوع p بوده و از توانایی لازم برای تخریب آلاینده‌ و تولید هیدروژن برخوردار است. برای بهبود رفتار فوتوکاتالیست، نانولوله کربنی (CNT) به ماده نیم‌رسانا اضافه و نانوکامپوزیت CNT/CoMn2O4 تهیه شد. آنالیزها مشخص نمود حضور نانولوله کربنی از طریق افزایش مساحت سطح فوتوکاتالیست، کُند نمودن فرایند بازترکیب الکترون-حفره و افزایش جذب فوتون، راندمان رنگ‌زدایی و تولید هیدروژن را به میزان قابل توجهی تقویت می‌نماید. راندمان تخریب رنگ 91 درصد و سرعت آزادسازی هیدروژن 1314 میکرو مول بر ساعت اندازه‌گیری شد که بیانگر آن است انرژی-ماده‌ی نانوکامپوزیتی سنتز شده در پروژه حاضر از فعالیت فوتوکاتالیستی بالا برای حذف آلاینده و تولید سوخت هیدروژن برخوردار است.

کلیدواژه‌ها