تولید هیدروژن به عنوان سوخت سبز در راکتور بستر پر شده و غشایی کاتالیزوری از طریق کاتالیزورهای مبتنی بر Pt/CeO2

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

یک مدل ریاضی برای تولید هیدروژن به عنوان سوخت سبز به کمک فرآیند ریفرمینگ بخار گاز متان درون یک راکتور غشایی حاوی کاتالیزور Pt/CeO2 برای شبیه‌سازی و مقایسه با حداکثر بازده و شرایط عملیاتی در راکتور بستر ثابت مرسوم توسعه داده شد. نتایج نشان داد که راکتور غشایی بازده تبدیل متان بالاتری دارد و می‌تواند تحت شرایط ملایم‌تری نسبت به راکتور بستر ثابت کار کند، و ضخامت غشاء، نسبت بخار به متان و نسبت گاز حامل از مهم‌ترین پارامترهای طراحی برای عملکرد موفقیت آمیز راکتور غشایی است. کنترل نسبت هیدروژن به مونوکسیدکربن در راکتور غشایی امکان پذیر است و این ویژگی، فناوری را برای تولید گاز سنتز برای استفاده در فرآیندهای گاز به مایع (GTL) مناسب تر می کند. با توجه به شاخص Δ، شرایط عملیاتی بهینه برای راکتور غشایی در محدوده شرایط عملیاتی 565-600 درجه سانتی گراد، فشار 30 بار، ضخامت کمتر از 10 میکرون، نسبت بخار به متان بین 2 و 3 و ضریب فاکتور گاز حامل 10 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات