سنتز سبز مشتقات بنزوکسازول در حلال آب و در حضور لاکتیک اسید به عنوان کاتالیزور ارزان و دوست‌دار محیط زیست

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

بهینه‌سازی روش سنتز بنزوکسازول بواسطه استفاده از یک کاتالیزور خاص به نحوی که امکان تولید بهینه‌تر و دسترسی آسان‌ و ارزان تر به این ماده پرمصرف فراهم گردد و نتایج حاصل از آن نیز در صنایع شیمیایی، کشاورزی و دارویی قابلیت بهره برداری داشته باشد، موضوعاتی قابل تامل و هدفی مهم از نظر محقق بوده و به همین منظور، مشتقات بنزوکسازول از واکنش بین 2-آمینوفنل و آلدهید آروماتیک در حضور لاکتیک اسید به عنوان یک کاتالیزور ارزان، در دسترس و دوست‌دار محیط زیست در حلال آب سنتز گردیدند، به این صورت که درون یک بالن ته گرد 2-آمینوفنل و 4-متوکسی بنزالدهید در حضور لاکتیک اسید به عنوان کاتالیزور و آب به عنوان حلال در دما و زمانهای مختلف با همزن مغناطیسی به طور مداوم هم زده شد، محصولات به دست آمده بعد از خشک شدن توزین و با اندازه‌گیری نقطه ذوب و همچنین داده‌های طیف‌سنجی شناسایی و تایید شدند و در نهایت، شرایط بهینه برای انجام این نوع سنتز، استفاده از آب به عنوان حلال، 40 مول درصد لاکتیک اسید به عنوان کاتالیزور در دمای محیط (c25̊) و مدت زمان یک ساعت تعیین گردید. از مزایای این روش جدید می توان به استفاده از آب به عنوان یک حلال سبز، لاکتیک اسید به عنوان یک کاتالیزور دوست‌دار محیط زیست، بازده بالا، زمان واکنش نسبتا کوتاه، تک‌ظرف بودن واکنش، مواد اولیه ارزان ، سهولت جداسازی محصولات، مقادیر مصرفی بسیار کم کاتالیست، خلوص مطلوب، انجام واکنش در دمای محیط و نداشتن واکنش‌های جانبی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات