نیترات استرها و روش‌های سنتز آن‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

نیترات استرها دسته مهمی از مواد پرانرژی هستند که اغلب توانسته‌اند به عنوان جایگزین‌هایی شایسته نسبت به نرم‌کننده‌های خنثی شناخته شوند. این نرمکننده‌ها علاوه بر بهبود خواص مکانیکی، به بهبود محتوای انرژی سامانه نیز کمک می‌کنند. دانش نیترات استرها می‌تواند در انتخاب آن‌ها به عنوان نرمکننده کمک شایانی بکند. در این مطالعه، نیترات استرهای مختلف و روش‌های سنتز آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. جایگزین کردن روش‌های نیتراسیون جدید با روش‌های مرسوم که اغلب از نیتریک اسید استفاده می‌شد، می‌تواند به حل مشکلات زیست-محیطی کمک کند. در روشهای جدید نیتراسیون عموماً سعی می‌گردد که از نیتریک اسید که خطرات بالقوه‌ای برای محیط‌ زیست و انسان‌ها دارد با روش‌های جدید و سبز نیتراسیون جایگزین گردد. روش‌های جدید نیتراسیون از قبیل استفاده از امواج مایکروویو می‌توانند خطرات ناشی از نیتریک اسید را به حداقل برساند. امید است که با بهبود استفاده از نیتریک اسید، خطرات آن به حداقل برسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات