مدل‌سازی و بهینه‌سازی بازیابی نقره از آمالگام دندانی به کمک اسید نیتریک

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی بیرجند

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند

چکیده

آمالگام دندانی آلیاژی حاوی نقره است که سالانه به مقدار زیادی در دندانپزشکی استفاده می‌شود. در صورت استحصال محتوای نقره این مواد زائد، مصرف منابع اولیه برای تولید نقره و همچنین مشکلات محیط زیستی به حداقل می‌رسد. این مقاله به مدل‌سازی و بهینه‌سازی انحلال نقره در اسید نیتریک از پسماندهای آمالگام دندانی می‌پردازد. برای دستیابی به این هدف، به کمک روش باکس-بنکن، آزمایشات طراحی شد. سپس با انجام آزمایشات و تعیین میزان بازیابی نقره، نحوه تأثیر دما، دانسیته پالپ و غلظت اسید نیتریک بر انحلال نقره بررسی شد. مشخص شد که تأثیر عوامل بر پاسخ (میزان نقره محلول) از منحنی کوادراتیک پیروی می‌کند. در ادامه، شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر انحلال نقره در اسید نیتریک نیز تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات