مروری بر ساختار، روش‌های استخراج وکاربرد فیلم‌های نازک و هیدروژل‌های سوپرامولکول کاراگینان

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 نانوشیمی- دانشکده شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

2 شیمی آلی-دانشکده شیمی-دانشگاه علم وصنعت ایران

3 Iran University of Science and Technology-Narmak-Tehran-Iran

چکیده

سوپرا‌مولکول کاراگینان یک کربوهیدرات طبیعی است که عمدتا از جلبک‌ها استخراج می‌شود. این پلی‌ساکارید باتوجه به ساختار خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که عمده مصرف کاراگینان در تهیه فیم‌های نازک، هیدروژل و همچنین کامپوزیت‌هایی بر پایه کاراگینان با استفاده از انواع مختلف پرکننده‌های طبیعی و سنتزی است. به طور عمده از انواع مخلتف کاراگینان در صنایع گوناگون مانند بسته‌بندی مواد غذایی، صنایع لبنی، دارورسانی، مهندسی بافت، حسگر، کاتالیزگر و تهیه مواد آنتی باکتریال استفاده می‌شود. هدف ما در این مقاله مروری بررسی روش‌های استخراج ، ساختار و کاربرد‌های مواد ترکیبی زیستی بر پایه سوپرامولکول کاراگینان است.

کلیدواژه‌ها