مروری بر برخی از روش های آماده سازی، خواص و کاربردهای هیدروژل های مبتنی برگرافن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran, Pajoohesh Blvd., km 17, Karaj Hwy.

2 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

3 عضو هیات علمی/ دانشگاه علم و صنعت

چکیده

هیدروژل‌ها دسته‌ای از مواد با مقادیر زیادی آب در ساختار سلسله‌مراتبی سه‌بعدی خود هستند. توانایی تنظیم دقیق ساختارهای هیدروژل‌ها و چشم‌انداز ساخت ریزجهان‌های مختلف در یک چارچوب بزرگ، از ویژگی‌های است که هیدروژل‌ها را در فهرست موادی که تاکنون برای کاربردهای مختلف توسعه داده‌اند، برتر می‌سازد. این بررسی استراتژی‌های سنتز انواع مختلف هیدروژل‌های مبتنی بر کربن و مکانیسم‌ها و ایده‌های مختلفی را معرفی می‌کند که در شکل‌گیری آنها مؤثر بودند. همچنین مفاهیم مهم، آخرین پیشرفت‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با استفاده از هیدروژل‌ها برای کاربردهای انرژی اخیر را به طور انتقادی نشان می‌دهد. بر اساس جدیدترین مقالات و تاثیرگذارترین یافته‌ها، سنتز هیدروژل‌های مبتنی بر کربن را با تقسیم گسترده آنها به سه دسته شرح داده‌ایم: هیدروژل‌های مبتنی بر گرافن، هیدروژل‌های مبتنی بر پلیمر و هیدروژل‌های مشتق شده از زیست توده. در این میان، هیدروژل‌هایی که در طبیعت رسانا هستند، عمدتاً در زمینه کاربردهای انرژی مانند ابرخازن‌ها، باتری‌های لیتیومی، باتری‌های فلز-هوا، سلول‌های سوختی و الکترولیزهای آب استفاده می‌شوند. انعطاف‌پذیری در استفاده از مواد پایدار و توانایی ترکیب قطعات کاربردی، غیرسمی، ارزان و فعال الکتروشیمیایی در طول سنتز، آنها را در زمینه شیمی سبز و کاربردهای انرژی پیشتاز می‌کند.

کلیدواژه‌ها