مروری بر ساختار، خواص و روشهای سنتز آلکیل پلی گلیکوزیدها

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

شرکت شیمیایی پاک کوشش کار/ تهران/ ایران

چکیده

توسعه سورفکتانت‌های مبتنی بر کربوهیدرات‌ها و روغن‌های گیاهی نتیجه مدلسازی مفهومی محصول مبتنی بر استفاده انحصاری از منابع تجدیدپذیر است.
آلکیل پلی گلیکوزیدها سورفکتانت های غیریونی هستند که از یک بخش ساکارید آب دوست و یک زنجیره آلکیل چرب آب گریز تشکیل شده اند. اگرچه علم روش های متعددی برای تشکیل پیوندهایی با این مشخصات گزارش کرده و همچنین تعداد زیادی از کربوهیدرات های مختلف مورد استفاده در چنین واکنش هایی را توصیف کرده است، اما واضح است که از دیدگاه صنعتی تنها تعداد کمی از کربوهیدرات ها معیارهای قیمت، کیفیت و در دسترس بودن را برآورده می کنند.
آلکیل پلی گلیکوزیدها از مواد خام تجدید پذیر سنتز می شوند و علاوه بر معیارهای ذکر شده در بالا، به آسانی زیست تخریب-پذیر هستند و خواص عملکردی بسیار خوبی دارند. به همین دلیل است که امروزه ترکیباتAPG موفقترین سورفکتانتهای قندی هستند. آنها طیف کاربردی گسترده ای دارند و به عنوان شوینده و پاک کننده، محصولات مراقبت شخصی، امولوسیون کننده های صنعتی و در زمینه های کشاورزی، ازدیاد و بهبود برداشت نفت استفاده می شوند. مقاله حاضر به بررسی آلکیل پلی گلیکوزیدها، ساختار و خواص فیزیکی شیمیایی، زمینه های کاربردی، روش های مختلف سنتز و خصوصیات APG ها خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات