طراحی، سنتز و برهمکنش DNA با کمپلکس پالادیوم فندایون سارکوزین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور طراحی و تولید مشتق جدیدی از داروهای ضد سرطان با سمیت و عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهای کلینیکی پلاتین در درمان سرطان، صورت گرفته است. در این تحقیق، برهمکنش DNA با کمپلکس ضد سرطان جدید پالادیوم(II) با فرمول [Pd(phd)(sarcosine)]NO3 مورد بررسی قرار گرفته است. در فرمول، phd  به معنای 1 و 10-فنانترولین-5 و 6-دی ان می‌باشد. این کمپلکس دارای این توانایی است که در غلظت میلی مولار، DNA را تخریب کند و این توانایی با افزایش دما، بهبود می‌یابد. همچنین، با تعیین پارامترهای ترمودینامیکی در این برهمکنش، مکانیسم احتمالی و نحوه تغییر کانفورماسیون DNA پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات