دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 14، شهریور 1402، صفحه 1-70 
مروری بر روش‌های بازیافت گرافیت از باتری های لیتیم-یون ضایعاتی

صفحه 1-14

شهرام قنبری؛ محمد مهدی بحری؛ مبین قهرمانلو؛ رامین بدرنژاد؛ مریم فریدمحمدی