نویسنده = الهام قلابرودی بشرزاد
مروری بر ساختار، خواص و روشهای سنتز آلکیل پلی گلیکوزیدها

دوره 5، شماره 1، تیر 1402، صفحه 24-45

الهام قلابرودی بشرزاد؛ شمیم اسمعیل نژاد؛ َشیما اسمعیل نژاد