کلیدواژه‌ها = شیمی سبز
اصول اساسی، عملکرد و کاربردهای روش استخراج با فاز جاذب دیسک چرخان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 12-26

سید حمید احمدی؛ محمد حسن امینی؛ افروز شکیب فر


بازیافت الیاف کربن از ضایعات کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف کربن

دوره 3، شماره 3، آذر 1400، صفحه 10-19

امجد سازگار؛ حسین شهبازی؛ مرتضی امیری


الکتروسنتز و تبدیلات شیمیایی سبز

دوره 3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 57-81

سمیه مکارم


مبانی و اصول دوازده‌گانه شیمی سبز

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 70-77

حسین فرهنگیان


کاربرد معیارهای شیمی سبز و فناوری‌های شدت‌بخشی فرآیند در تولید پایدار بیودیزل

دوره 1، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-20

احسان سرلکی؛ علی ماشاء الله کرمانی؛ محمد حسین کیان‌مهر؛ ایمان مرزبان