موضوعات = شیمی سبز
بررسی محاسباتی جذب سطحی داکاربازین بر روی سطح نانو خوشه بریلیم اکساید با استفاده از نظریه تابعیت چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

میلاد دهقان؛ محمدرضا جلالی سروستانی؛ مهناز قمی؛ محمد اسماعیل محبوبی ربانی


بررسی عملکرد مواد فعال سطحی با تاکید بر مایعات یونی در تزریق به مغزه‌های ماسه‌سنگی و کربناته جهت ازدیاد برداشت شیمیایی نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

هومن حریقی؛ مهسا باغبان صالحی؛ وحید تقی خانی؛ مجتبی میرزایی


سنتز سبز و چهار جزئی دی هیدرو پیرانو پیرازول ها با استفاده از کاتالیزورهای دو خصلتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

حبیب اله فروغی


توسعه روش استخراج نقطه ابری برای پیش تغلیظ و اندازه گیری اسپکتروفوتومتری فنیل آلانین از نمونه های دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

سید حمید احمدی؛ زهره حمزه ای


مروری بر سلول‌های سوختی میکروبی

دوره 5، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-24

ولی اله ماندنی پور؛ مهدی بمانی


ساختار و عملکرد باتری های لیتیم یون و کاربرد نانو الیاف پلیمری در باتری ها به عنوان جداکننده

دوره 5، شماره 3، آذر 1402، صفحه 25-44

مصطفی گودرز؛ امیر بهزاد نیا؛ حسین اسدی ممدوح؛ محسن محمدی


نیترات استرها و روش‌های سنتز آن‌ها

دوره 5، شماره 3، آذر 1402، صفحه 76-91

داریوش فلاح؛ محمد علی ذرعی؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی


مروری بر روش‌های بازیافت گرافیت از باتری های لیتیم-یون ضایعاتی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-14

شهرام قنبری؛ محمد مهدی بحری؛ مبین قهرمانلو؛ رامین بدرنژاد؛ مریم فریدمحمدی


بررسی سنتز پلی استایرن انبساطی به روش تزریق چند مرحله‌ای آغازگر

دوره 5، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 46-56

فهیمه درخشان فرد درخشان فرد


طراحی و ساخت هیدروژل نانو کامپوزیتی Co[CHITOSAN-AMPS-AA] / PEI-MBA به منظور حذف قلع از پساب

دوره 5، شماره 1، تیر 1402، صفحه 1-13

فرنوش خادمی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حمیدرضا مرتهب؛ سید حمید احمدی؛ علی اصغر نوزعیم


مروری بر ساختار، خواص و روشهای سنتز آلکیل پلی گلیکوزیدها

دوره 5، شماره 1، تیر 1402، صفحه 24-45

الهام قلابرودی بشرزاد؛ شمیم اسمعیل نژاد؛ َشیما اسمعیل نژاد


بررسی جذب سطحی رنگ کاتیونی کریستال ویولت بر روی هیدوژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کیتوسان

دوره 5، شماره 1، تیر 1402، صفحه 46-56

شیوا رشیدی؛ ابراهیم قربانی-کلهر؛ بهاالدین رشیدزاده؛ جغفر ابوالحسنی